---Advertisement---

Advertisement

ಕರ್ನಾಟಕದ ಖ್ಯಾತ ಚಿತ್ರಕಲಾವಿದರಾದ ಬಿ‌.ಕೆ.ಎಸ್ ವರ್ಮಾ ಇನ್ನಿಲ್ಲ .

ಅವರ ಕುಂಚದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಚಿತ್ರಗಳು ಮೂಡಿವೆ. ಹಲವಾರು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಅವರ ಮುಡಿಗೇರಿಸಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ

ವರ್ಮಾ ರವರ ವನದೇವತೆಯ ಚಿತ್ರಗಳು  ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಭಾವಿಸಿತ್ತು.

By BPN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *