---Advertisement---

Advertisement

ಯಶಸ್ವಿ 11ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ

OEXPERT COACHING ACADEMY

 

ದಡ್ಡರನ್ನು ಜಾಣರಾಗಿ ಮಾಡುವುದೇ ನಮ್ಮ ಗುರಿ.

ಫೇಲಾದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 1 ತಿಂಗಳ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದು ಪಾಸಾಗಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ 4 & 5 ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಫೇಲಾಗಿದ್ದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು 60% ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ತೇರ್ಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೆಮ್ಮೆ..!

By BPN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *