---Advertisement---

Advertisement

ನಿಖತ್ ಜರೀನ್ 2 ಬಾರಿ ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿರುವ ಭಾರತೀಯ ಬಾಕ್ಸರ್.

ಅಂಟಲ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದ 2011 ಎಐಬಿಎ ಮಹಿಳಾ ಯುವ ಮತ್ತು ಜೂನಿಯರ್ ವಿಶ್ವ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ಶಿಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಚಿನ್ನದ ಪದಕವನ್ನು ಗೆದ್ದರು.

ಜರೀನ್ 2022 ಇಸ್ತಾಂಬುಲ್ ಮತ್ತು 2023 ರ ನವದೆಹಲಿ IBA ಮಹಿಳಾ ವಿಶ್ವ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ಶಿಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ.

BPN Sports news.

Belagaviphotonews.com

By BPN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *