---Advertisement---

Advertisement

ಖಾನಾಪೂರದ ನೂತನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿ ವಾಯ್.ಜೆ.ಭಜಂತ್ರಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು.ಇದರ ಮೊದಲು ಅವರು ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.

By BPN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *